Menu

Plansze suchościeralne do nauki pisania dla dzieci słabowidzących: WYRAZY I ZDANIA, cena: od 58 zł do 92 zł

2 września 2023 - Percepcja wzrokowa, Pomoce edukacyjne dla dzieci słabowidzących i niedowidzących, Pomoce szkolne dla dzieci niedowidzących i słabowidzących, Wczesna edukacja domowa - zabawki i pomoce
Plansze suchościeralne do nauki pisania dla dzieci słabowidzących: WYRAZY I ZDANIA, cena: od 58 zł do 92 zł

Plansze suchościeralne do nauki pisania – WYRAZY I ZDANIA: od 58 zł do 92 zł (w zależności od ilości plansz) + przesyłka 16,50 zł (Paczkomaty InPost) lub 19,50 zł (InPost kurier pod adres). Plansze suchościeralne wielokrotnego użytku, powiększone, przeznaczone dla dzieci słabowidzących.

Zestaw plansz suchościeralnych WYRAZY I ZDANIA, przeznaczony jest do nauki pisania dzieci niedowidzących i słabowidzących. Stosowany jest również dla dzieci bez dysfunkcji wzroku, jednak z problemami o charakterze dysleksji, dysgrafii, dyslalii, alalii, czy afazji. We wszystkich  tych sytuacjach, kolor niebieski jest dla dzieci dobrze widoczny, dlatego pytane o zdanie, najczęściej proszą o wyrazy oraz zdania w kolorze jasno – niebieskim. 

Karty plansz suchościeralnych FolkSmolk, zawierają słowa oraz zdania, napisane pismem uproszczonym. Dziecko może ćwiczyć na nich najpierw pisanie po śladzie (ile razy potrzebuje). Potem słowa lub zdania może samodzielnie przepisywać w pustej liniaturze pod przewodnim tekstem niebieskim.

Plansze suchościeralne wielokrotnego użytku FolkSmolk, z powiększonymi literami i kontrastową liniaturą, służą do nauki pisania pisakiem suchościeralnym. Pozwalają na wielokrotne i spokoje ćwiczenie pisania wyrazów i zdań. Wyrazy oraz zdania napisane są zarówno literami dużymi, jak też małymi. Dziecko ma możliwość ćwiczenia pisania dwoma rodzajami liter: tylko duże lub/oraz duże i małe.

Plansze przeznaczone są dla:

– dzieci niedowidzących i słabowidzących w okresie nauki pisania ręcznego. Plansze są pomocne zarówno dla dziecka niedowidzącego (70% – 30% widzenia), dla dziecka słabowidzącego (30% do 5% widzenia), jak również dla dziecka z przedziału słabowzroczności głębokiej (poniżej 5% wzroku).

wczesna nauka pisania ręcznego dzieci widzących prawidłowo – kiedy dziecku jest łatwiej pisać literami powiększonymi oraz uproszczonymi, a kontrastowa liniatura ułatwia spostrzeganie i trzymanie się linii,

– dzieci szkolnych z problemami grafomotorycznymi,

– dzieci ze skrzyżowaną lateralizacją

– dzieci z alalią lub dyslalią

– dzieci z afazją

– dzieci z podejrzeniem dysleksji lub stwierdzoną dysleksją

– dzieci z podejrzeniem dysgrafii lub stwierdzoną dysgrafią

Charakterystyka plansz suchościeralnych: WYRAZY I ZDANIA.

Dostosowania wizualne: powiększone litery, kontrastowa liniatura, litery maksymalnie uproszczone wizualnie oraz grafomotorycznie, klarowna forma wzrokowa, podział wyrazów i zdań na pisane literami dużymi oraz literami małymi.
Dostosowania grafomotoryczne oraz dostosowania w systemie pojęciowym dziecka. Literki są maksymalnie uproszczone, odległości pomiędzy literkami dostosowane są do widzenia dzieci z słabowidzących i niedowidzących. Dostosowania te są również pomocne nauce pisania dzieci z problemami grafomotorycznymi oraz opóźnionym rozwojem mowy typu alalii, dyslalii lub afazji. Bardzo ważne są zastosowane odległości pomiędzy literkami w wyrazach, a także pomiędzy pojedynczymi wyrazami oraz wyrazami w zdaniach. Dzieci z problemami wzrokowymi oraz grafomotorycznymi, uczą się stosowania odpowiednich odległości pomiędzy literkami w wyrazie oraz odległości pomiędzy wyrazami w zdaniach. Jest to jeden z głównych problemów przy nauce pisania wyrazów i zdań. Dziecko słabowidzące oraz dziecko z problemami grafomotorycznymi, nie potrafi samo oszacować odpowiednich odległości pomiędzy literkami oraz wyrazami, przez co powstaje niekończący się ciąg literek, bez podziału na wyrazy i zdania. Początkowo, dzieci nie stosują również kropek, co dodatkowo utrudnia podział napisanego tekstu na poszczególne części. Dzięki wprowadzonemu przez nas systemowi nauki pisania wyrazów i zdań na planszach suchościerlanych, dziecko może spokojnie i wielokrotnie pisać po śladach i szybko wymazać nieudaną literkę, wyraz lub zdanie. Pisanie powtarza wielokrotnie, a ponieważ pisze te same wyrazy i zdania, szybciej nabywa automatyzacji pisma, a nieudany zapis zmazuje i wielokrotnie powtarza. Zniechęcenie, płacz i histeria, mogą zamienić się w zabawę z planszami suchościeralnymi. Jest to zabawa w pisanie i ścieranie. To właśnie zmazywanie, staje się dla dzieci atrakcją i kołem napędowym do pisania. Zdecydowana większość dzieci chętnie pisze, aby szybko zetrzeć całą planszę. Dziecko ma dodatkowo poczucie sukcesu, po nakreśleniu wszystkich literek, wyrazów i zdań. Jeśli uda mu się przepisać wyrazy i zdania samodzielnie, poczucie sukcesu jest jeszcze większe. Wielokrotność powtórek natomiast, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i asekurację w nabywaniu zaawansowanych umiejętności piśmienniczych. 
Zarówno litery małe, jak też duże, są maksymalnie uproszczone. Nie posiadają zawijasów, zdobień, ani łączeń. Dodatkowo litery małe mają formę bardzo uproszczoną. Dotyczy to szczególnie najtrudniejszych liter, czyli: s, f, g, y, j czy ł.

Słowa oraz zdania dobrane są w przemyślany i dostosowany sposób. System pojęciowy dziecka niedowidzącego i słabowidzącego jest zawężony. Podobnie jest z dziećmi z problemami w rozwoju mowy. Dlatego też zastosowane są słowa dotyczące pojęć znanych powszechnie (np. alarm), możliwych do zobaczenia i poznania przez dziecko w codzienności (np. cebula) lub znanych z zabawek (np. samolot). Zdania dotyczą zwierząt (wszystkie dzieci lubią zwierzęta) oraz dotyczą samego dziecka (zdania do dokańczania np.: „Na imię mam…/dziecko wpisuje swoje imię/)

Dziecko powinno pisać ciemnym flamastrem zmazywalnym po jasnym śladzie litery. Pisanie jest mniej stresujące, ponieważ dziecko nie musi samo budować litery, wyrazu lub zdania – pisze po kolorowych śladach. Taką techniką może więc ćwiczyć pisanie wielokrotnie i tych samych wyrazów oraz tych samych zdań. Jest to niezwykle istotne – wielokrotne powtórki pozwalają na spokojne utrwalenie nawyków wzrokowo – grafomotorycznych. Kiedy dziecko jest już gotowe do samodzielnego pisania, może skorzystać  z liniatury pod niebieskim tekstem, gdzie samodzielnie może już budować wyrazy i zdania. 

Litery, wyrazy i zdania prowadnicze piszemy ręcznie. Dlaczego? Ponieważ dziecko musi pisać realne – ręcznie pisane znaki, a nie wygenerowane przez czcionkę komputera. Taka metoda przynosi bardzo dobre efekty grafomotoryczne oraz spokój i komfort pracy dziecka. Ponadto każde dziecko ma inne widzenie i inne potrzeby grafomotoryczne, więc indywidualnie należy podejść do każdego ucznia.

Do plansz należy posiadać flamastry do tablic suchościeralnych. Najlepiej jest, kiedy rodzic idzie z dzieckiem do sklepu z przyborami szkolnymi i wspólnie wybierają najlepsze dla ucznia flamastry – dziecko musi wybrać wielkość i grubość flamastra, aby dobrze się go trzymało w ręce oraz aby flamaster odpowiednio pisał do potrzeb dziecka (mocny, ciemny kolor kreski). Do zmazywania planszy można używać ręcznika papierowego, miękkiej gąbki lub szmatki dostępnej w każdym sklepie gospodarczym.

Możliwe zestawy: 

Zestaw 1
Komplet 9 dwustronnych plansz suchościeralnych. 9 plansz dwustronnych to 18 stron do ćwiczeń suchościeralnych.
Zestaw zawiera komplet 9 plansz suchościeralnych 
– Alfabet: litery duże, litery małe – 1 plansza dwustronna
– Wyrazy ułożone zgodnie z alfabetem (np. ALARM   BALON   CEBULA   alarm  balon   cebula). Te same wyrazy napisane literami dużymi oraz literami małymi – 4 plansze dwustronne
– Zdania: napisane literami dużymi oraz literami małymi – 2 plansze dwustronne.
– Zdania do dokańczania: napisane literami małymi. Dziecko dokańcza zdania tak, jak chce – 2 dwustronne plansze (np. Na imię mam …. Bardzo interesuje mnie…).
Cena: 58 zł + przesyłka 16,50 zł (Paczkomaty InPost) lub 19,50 zł (InPost kurier pod adres)
folksmolk
Zestaw 2
Zestaw zawiera komplet 9 plansz suchościeralnych oraz komplet wszystkich pojedynczych stron plansz na papierze, do kopiowania i  ćwiczenia pisania na papierze. 9 dwustronnych plansz, to 18 stron suchościeralnych do ćwiczeń. Komplet stron na papierze zawiera 18 stron ćwiczeń do wielokrotnego kopiowania i ćwiczenia na papierze.
– Alfabet: litery duże, litery małe – 1 plansza dwustronna
– Wyrazy ułożone zgodnie z alfabetem (np. ALARM   BALON   CEBULA   alarm  balon   cebula). Te same wyrazy napisane literami dużymi oraz literami małymi – 4 plansze dwustronne
– Zdania: napisane literami dużymi oraz literami małymi – 2 plansze dwustronne.
– Zdania do dokańczania: napisane literami małymi. Dziecko dokańcza zdania tak, jak chce – 2 dwustronne plansze (np. Na imię mam …. Bardzo interesuje mnie…).
– Komplet wszystkich pojedynczych stron plansz na papierze, do kopiowania i  ćwiczenia pisania na papierze.
Cena: 73 zł + przesyłka 16,50 zł (Paczkomaty InPost) lub 19,50 zł (InPost kurier pod adres)
folksmolk
Zestaw 3
Zestaw zawiera komplet 12 plansz suchościeralnych. 12 plansz dwustronnych to 24 strony do ćwiczeń suchościeralnych.  
– Alfabet: litery duże, litery małe – 1 plansza dwustronna
– Wyrazy ułożone zgodnie z alfabetem (np. ALARM   BALON   CEBULA   alarm  balon   cebula). Te same wyrazy napisane literami dużymi oraz literami małymi – 4 plansze dwustronne
– Wyrazy różne: napisane dużymi i małymi literami. Wyrazy „duże” są inne niż „małe”, dziecko ćwiczy więc pisanie wielu i różnych wyrazów – 1 plansza dwustronna
– Zdania: napisane literami dużymi oraz literami małymi – 2 plansze dwustronne.
– Zdania do dokańczania: napisane literami małymi. Dziecko dokańcza zdania tak, jak chce – 2 dwustronne plansze (np. Na imię mam …. Bardzo interesuje mnie…).
– 4 liniatury do kopiowania. Dwie liniatury powiększone i kontrastowe, 2 liniatury powiększone i w skali szarości –  2 dwustronne plansze suchościeralne.
– Komplet wszystkich pojedynczych stron plansz na papierze, do kopiowania i  ćwiczenia pisania na papierze.
Cena: 76 zł + przesyłka 16,50 zł (Paczkomaty InPost) lub 19,50 zł (InPost kurier pod adres)
folksmolk
Zestaw 4
Zestaw zawiera komplet 12 plansz suchościeralnych oraz komplet wszystkich pojedynczych stron plansz na papierze, do kopiowania i  ćwiczenia pisania na papierze.12 plansz dwustronnych to 24 strony do ćwiczeń suchościeralnych. Komplet stron na papierze zawiera 24 strony ćwiczeń do wielokrotnego kopiowania i ćwiczenia na papierze.
– Alfabet: litery duże, litery małe – 1 plansza dwustronna
– Wyrazy ułożone zgodnie z alfabetem (np. ALARM   BALON   CEBULA   alarm  balon   cebula). Te same wyrazy napisane literami dużymi oraz literami małymi – 4 plansze dwustronne
– Wyrazy różne: napisane dużymi i małymi literami. Wyrazy „duże” są inne niż „małe”, dziecko ćwiczy więc pisanie wielu i różnych wyrazów – 1 plansza dwustronna
– Zdania: napisane literami dużymi oraz literami małymi – 2 plansze dwustronne.
– Zdania do dokańczania: napisane literami małymi. Dziecko dokańcza zdania tak, jak chce – 2 dwustronne plansze (np. Na imię mam …. Bardzo interesuje mnie…).
– 4 liniatury do kopiowania. Dwie liniatury powiększone i kontrastowe, 2 liniatury powiększone i w skali szarości.
– Komplet wszystkich pojedynczych stron plansz na papierze, do kopiowania i  ćwiczenia pisania na papierze.
Cena: 92 zł + przesyłka 16,50 zł (Paczkomaty InPost) lub 19,50 zł (InPost kurier pod adres)

 

Aby zamówić plansze suchościeralne wielokrotnego użytku do nauki pisania – WYRAZY I ZDANIA, należy napisać do nas na mail pracowni:  folksmolk@gmail.com

W mailu, dobrze jest krótko opisać sytuację wzrokową dziecka. Interesuje nas medyczna przyczyna problemów wzrokowych (np. retinopatia wcześniacza, hipoplazja nerwu wzrokowego, zaćma wrodzona, wysokie wady wzroku, nawracający zez lub inne przyczyny), wiek dziecka, dodatkowe problemy rozwojowe lub ich brak. Możemy wtedy omówić projekt i dostosować plansze do indywidualnych potrzeb dziecka lub sugestii rodziców, nauczycieli, czy terapeutów.

Szanowni Państwo, pracowania FolkSmolk jest PRACOWNIĄ

PEDAGOGICZNO – WZROKOWĄ. 

Zajmujemy się PEDAGOGIKĄ SPECJALNĄ, ze szczególnym uwzględnieniem TYFLOPEDAGOGIKI, TERAPII WIDZENIA, WCZESNEGO WSPOMAGANIA WIDZENIA oraz EDUKACJI DZIECI Z PROBLEMAMI WZROKOWYMI. W zakresie naszych działań znajdują się: niedowidzenie, słabowidzenie, wysokie wady wzroku, problemy z przetwarzaniem wzrokowym.  

Wykonujemy indywidualne pomoce edukacyjno – wzrokowe oraz zabawki terapeutyczne – wzrokowe. Wszystkie pomoce i zabawki są realizacją programu pedagogiczno – wzrokowego: „Mamo, Tato – Pokaż Mi!”

Pracownia FolkSmolk realizuje zamówienia prywatne dla rodziców, terapeutów i nauczycieli, jak również oficjalne zamówienia szkół, przedszkoli, żłobków oraz hurtowni edukacyjnych.

Każda zabawka oraz każda pomoc wzrokowa, wykonywane są z przeznaczeniem dla konkretnego dziecka lub dla konkretnego terapeuty do pracy z podopiecznymi. Z tego względu zamówienia przyjmujemy w formie indywidualnej wiadomości mailowej na adres: folksmolk@gmail.com lub w wiadomości do strony   Mamotatopokazmi  na  FB  Do wykonania zabawek i pomocy edukacyjnych potrzebujemy bowiem podania wieku dziecka oraz opisu sytuacji wzrokowej dziecka (medyczna przyczyna dysfunkcji wzroku) lub opisu funkcjonowania dziecka. Przy zabawkach wzrokowych oraz pomocach edukacyjnych dla terapeutów, pracowni, przedszkoli, szkół oraz innych placówek, prosimy o ogólne określenie odbiorców. Interesuje nas wiek dzieci, oraz zakres funkcjonowania dzieci.

Zapraszamy również do dołączenia do nas na Mamotatopokazmi na FB,  oraz na nasz profil FB, gdzie jesteśmy jako Doświadczalnia Świata.

Plansze suchościeralne do nauki pisania – WYRAZY I ZDANIA: od 58 zł (9 dwustronnych plansz suchościeralnych) do 92 zł (12 plansz suchościeralnych + 24 strony plansz na papierze, do kopiowania i ćwiczenia pisania na papierze) + przesyłka 16,50 zł (Paczkomaty InPost) lub 19,50 zł (InPost kurier pod adres).

Plansze suchościeralne wielokrotnego użytku, do nauki pisania, objęte są prawami autorskimi pracowni FolkSmolk.

Nasze strony:

mamotatopokazmi.pl

folksmolk.cba.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *